واوَک-استفانو بنی

واوک جانوریست که در میان گله‌ی حیوانات درندهْ در حالی به چشم می‌خورد که خود را میان دو جانور دیگر چپانده است. از تیره‌ی واوکان، جانور دیگری به نام نُقطک نیز وجود دارد که همواره در انتهای گله می‌ایستد. گاهی اوقات چند نقطک به دنبال هم صف می‌کشند تا نشان دهند که گله هنوز تمام … Continue reading واوَک-استفانو بنی