ترانه مریم-ارری دِ لوکا

-این فرزند بی‌نقص از آنِ کیست؟ حیرت‌زدگان می‌پرسند چنانکه به صورتش می‌نگرند این دانه‌ی مشکوک از کیست؟ نام پدر این لبخند چیست؟ -تنها از آنِ من است، تنها از آنِ من است از هیچ جانِ دیگری برنیامده، تنها از آنِ من است. تنها از آنِ من است، تنها از آنِ من است تا شب بپاید … Continue reading ترانه مریم-ارری دِ لوکا

صلیب

همزمان با اشغال سرزمین اسراییل توسط امپراتوری روم، پسر جوانی که شاگرد چیره دست یک دکان نجاری در ناصره بود به جرم اینکه نامزدش پیش از ازدواجشان باردار استْ از کار اخراج می‌شود. پسر جوان نزد یکی از تجار شهر می‌رود و به ازای سودی هنگفت مبلغی پول قرض می‌کند تا بتواند ابزارآلات نجاری بخرد … Continue reading صلیب