Contradiction

The contradiction of the modern human manifested itself pretty early; when a slave owner penned these words: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal...

سقوط پاریس

آلیستر هورن در «سقوط پاریس» می‌نویسد: «چهره‌ی پاریس برای چند سال به شکل حیرت‌آوری تغییر کرد. نیمی از نقاشان خانه‌ها، نیمی از لوله‌کشان،‬ نیمی از بنایان و کاشی‌کاران و نیمی از کفاشان و طباخان غیب شده بودند. حدود بیست سال طول کشید تا نسل جدیدی از پیشه‌وران در پاریس به وجود‬ آیند.» روزنامه‌ی فیگارو نوشته بود: «پاریس … Continue reading سقوط پاریس

بازی‌های جنگ

توضیح مترجم: این نوشته باید بسیار زودتر از این منتشر می‌شد اما دریغ از کاهلی. هیچ ربطی هم به کمبود وقت ندارد. این مطلب به قلم دانیل اسمیت از نیویورکر شماره پنج دسامبر برگرفته شده است: صبح فردای انتخابات ریاست جمهوری، واشنگتن‌پست خبر از «وحشتی ملموس» در میان چهره‌های امنیتی آمریکا داد. این چهره‌ها شامل تعداد بسیار زیادی می‌شوند: ده‌ها هزار … Continue reading بازی‌های جنگ

صلیب

همزمان با اشغال سرزمین اسراییل توسط امپراتوری روم، پسر جوانی که شاگرد چیره دست یک دکان نجاری در ناصره بود به جرم اینکه نامزدش پیش از ازدواجشان باردار استْ از کار اخراج می‌شود. پسر جوان نزد یکی از تجار شهر می‌رود و به ازای سودی هنگفت مبلغی پول قرض می‌کند تا بتواند ابزارآلات نجاری بخرد … Continue reading صلیب