چند هایکو از آلن گینزبرگ

‏یک سال دیگر ‏گذشت-جهان ‏تغییری نکرده است --------- ‏میز تحریر قدیمی‌ام ‏اولین چیزی که در خانه ‏جستجو کردم. ‬⁩--------- ‏نخستین دفترچه‌ام ‏اولین چیزی که ‏در میز تحریر قدیمی‌ام یافتم. ‏⁧‫‬⁩--------- ‏روح مادرم ‏اولین چیزی که در اتاق پذیرایی ‏یافتم. ‏⁧‫‬⁩--------- ‏از پس شانه‌ام نگاه می‌کنم ‏پشت سرم پوشیده، ‏از شکوفه‌های گیلاس. ‏⁧‫‬⁩--------- ‏دیگر اصلاح نمی‌کنم … Continue reading چند هایکو از آلن گینزبرگ