چشم-جوزپه اونگارتی

‏⁧‫ترجمه‬⁩ به ‫خون پاک محمد مختاری و محمدجعفر پوینده‬⁩ ‏اینجا چشمانی زنده‌اند ‏که بر نور بسته شدند ‏زیرا همگی تا ابد ‏چشم بر نور گشوده بودند.