تپه-ادگار لی مسترز

توضیح: «آنتولوژی اسپون ریور» نام مجموعه شعریست از ادگار لی مسترز که اشعار آن از زبان مدفونینِ گورستانی در شهر خیالیِ «اسپون ریور» سروده شده‌اند. هر شعر این مجموعه به نامِ یکی از مردگانست. «تپه» نام نخستین شعر این مجموعه است که گویی دیباچه‌ی آنست و به همراه «اسپونیاد» آخرین شعر این مجموعه، تنها اشعاری … Continue reading تپه-ادگار لی مسترز