سوپرمارکتی در کالیفرنیا-آلن گینزبرگ

ترجمه این شعر به کیارش امشب چه خیال‌هایی از تو به سر دارم، والت ویتمن، که خیابان‌های فرعی را زیر درختان با سردردی خودآگاه خیره به ماه تمام قدم زدم. در خستگی گرسنه‌ام، چنانکه تصویر می‌خریدم، به میوه‌فروشی نئون رفتم و رویای تک‌گویی‌هایت را دیدم. چه هلوهایی و چه سایه‌هایی! چه خانواده‌هایی که شباهنگام به خرید مشغول! راهروهای … Continue reading سوپرمارکتی در کالیفرنیا-آلن گینزبرگ

چند هایکو از آلن گینزبرگ

‏یک سال دیگر ‏گذشت-جهان ‏تغییری نکرده است --------- ‏میز تحریر قدیمی‌ام ‏اولین چیزی که در خانه ‏جستجو کردم. ‬⁩--------- ‏نخستین دفترچه‌ام ‏اولین چیزی که ‏در میز تحریر قدیمی‌ام یافتم. ‏⁧‫‬⁩--------- ‏روح مادرم ‏اولین چیزی که در اتاق پذیرایی ‏یافتم. ‏⁧‫‬⁩--------- ‏از پس شانه‌ام نگاه می‌کنم ‏پشت سرم پوشیده، ‏از شکوفه‌های گیلاس. ‏⁧‫‬⁩--------- ‏دیگر اصلاح نمی‌کنم … Continue reading چند هایکو از آلن گینزبرگ