سازشکاران بدون هدف-پیرامون لالالند

یک داستان عاشقانه‌ی بسیار زیبا. زیبا برای ما که زیست‌مان صرف عشق‌های یکسویه، جستجوی محبوبی دلربا برای زندگی شیرین و دلچسب و حتی دل‌شکستگی پس از یک عشق نافرجام می‌شود. دلیل زیبایی این داستان بسیار ساده است: عشاق لالالند بدون وقفه به یکدیگر برمی‌خورند؛ آنقدر خودمانی‌اند که با صدای بوق بلند حضور خود را اعلام کنند؛ … Continue reading سازشکاران بدون هدف-پیرامون لالالند