جیمز جویس-خورخه لوییس بورخس

در یک روزِ تکینِ انسان روزهای زمان حاضرند: از آن روز باورنکردنیِ نخستین، که در آن خداوندی مخوف روزها و عذاب‌ها را از پیش مقدر ساخت، تا آن روز دیگری که رودِ همه‌جایی زمانِ زمینیْ به سرچشمه‌اش، که ابدیت است، باز می‌گردد و فرو می‌نشیند در اکنون، در آتی، در گذشته، آنچه که اکنون از … Continue reading جیمز جویس-خورخه لوییس بورخس

جشن-لوسیل کلیفتن

با من جشن نمی‌گیری آنچه که به گونه‌ای از زندگی درآورده‌ام را؟ نمونه‌ای نداشتم زاده در بابِل ناسفید و زن که را دیدم که جز خودم باشم؟ موفق شدم اینجا، روی این پل بین خاک و ستارگان یک دستم دست دیگرم را گرفته است بیا و با من جشن بگیر اینکه هر روز چیزی به … Continue reading جشن-لوسیل کلیفتن

ضدشاعر-نیکانور پارّا

ضدشاعر چیست: تاجری در کوزه‌ها و تابوت‌ها؟ کشیشی که به هیچ چیز باور ندارد؟ فرماندهی که به خود ظنین است؟ ولگردی که تا سالخوردگی و مرگ به همگان می‌خندد؟ هم‌سخنی بدطینت؟ رقصنده‌ای بر لبه پرتگاه؟ خودشیفته‌ای که همگان را دوست دارد؟ دلقکی خونین که عمدا درمانده است؟ شاعری که روی صندلی خفته است؟ کیمیاگری از … Continue reading ضدشاعر-نیکانور پارّا

Politics of Division

The US Government shut down about 24 hours ago, for the first time in about 5 years. What makes it particular? Sens. Dick Durbin (D-IL) and Lindsey Graham (R-SC) had a meeting with Donald Trump on Jan 11th where a bipartisan agreement on immigration, previously agreed upon during a phone call between Dick Durbin and … Continue reading Politics of Division

Interpretation

She was teaching Hermeneutics and the scholars had difficulty understanding how different recipients could have different feedbacks over the same message. The discussions throughout the semester were heated nevertheless fruitless. On the final exam day, she asked them to stay over after the papers had been handed back and invited them to take a look … Continue reading Interpretation

Enemies of the Nation

The sixth day of #IranProtests comes to complete a round where all the players have had their moves. People, Parliament, Hassan Rouhani’s government, the Judiciary, some political activists, some foreign leaders and finally The Supreme Leader. Not surprisingly, the Supreme Leader, addressing a limited audience of martyrs’ families, laid the blame on the enemies of … Continue reading Enemies of the Nation

Whose Turn Next?

Fourth day of the what has been sweeping cities across Iran, named across the social media as #IranProtests has gone by. I concluded my yesterday note insisting that Rouhani & co. must speak up; which they did. Moreover, the government was not the only speaker of the day: By noon today it was formally announced … Continue reading Whose Turn Next?