فرمان-نیکانور پارّا

من، یهوه، فرمان می‌دهم
که جهان به ناگاه بایستد
روی منظومه‌ی شمسی خط می‌کشم.

باید به زهدان مادر برگردیم
همه چیز را تمام‌شده می‌خوانم.

تا کسی نگریزد
تا همه چیز به دمی تمام شود
دیگر حاشیه رفتن در کار نیست.

جنگ ویتنام بسیار خوب است؛
عمل پروستات بسیار خوب است.
من، یهوه، فرمان به سالخوردگی می‌دهم.

شما باعث خنده‌اید،
شما باعث اضطرابید،
تنها یک ابله از بدو تولد
زانو می‌زند که مجسمه‌ای را بپرستد.

حقیقتا نمی‌دانم چه بگویم!
در آستانه‌ی جنگ جهانی سومیم
و گویی هیچ‌کس به فکر هیچ‌چیز نیست.

اگر جهان را ویران کنید
فکر می‌کنید که من از نو می‌سازمش؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s