جشن-لوسیل کلیفتن

با من جشن نمی‌گیری
آنچه که به گونه‌ای از زندگی درآورده‌ام را؟
نمونه‌ای نداشتم
زاده در بابِل
ناسفید و زن
که را دیدم که جز خودم باشم؟
موفق شدم
اینجا، روی این پل بین خاک و ستارگان
یک دستم دست دیگرم را گرفته است
بیا و با من جشن بگیر
اینکه هر روز چیزی به کشتنم برآمده
و شکست خورده.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s