ترانه‌ی عاشقانه برای جنگ-پل الوار

سیمای پل الوار-سالوادور دالی

‏به نام پیشانیِ عمیق
‏به نام چشمانی که منشان می‌نگرم
‏و لبانی که منشان می‌بوسم
‏این دم و هر دم
‏به نام عشقِ مدفون
‏به نام اشک‌های در سیاهی
‏به نام نعره‌هایی که می‌خندانند
‏به نام خنده‌هایی که می‌هراسانند
‏به نام قهقهه‌های در خیابان
‏به نام شیرینی‌ای که دست‌هایمان را می‌پیوندانَد
‏به نام میوه‌های پوشاننده‌ی گل‌ها
‏بر زمینی خرم و زیبا
‏به نام مردانِ محصور
‏به نامِ زنانِ مطرود
‏به نام تمام رفقای‌مان
‏شهید و مقتول
‏در راه نپذیرشِ سیاهی
‏برماست که خشم نشانیم
‏و آهن بدرویم
‏در حفاظت از سیمای والایِ
‏معصومانِ همه‌جا تحتِ پیجویی
‏و همه‌جا رهسپار پیروزی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s