پسرک گنگ-فدریکو گارسیا لورکا

پسرک به جستجوی صدایش

(صدایش به دست شهریار جیرجیرکان بود)

پسرک در قطره آبی

به جستجوی صدایش بود.

«از بهر حرف زدن نمی‌خواهمش.

با صدایم انگشتری خواهم ساخت

که سکوتم

بر تن انگشت کوچکش کند.»

پسرک در قطره آبی

به جستجوی صدایش بود.

صدایِ محبوس، در دوردست

رخت جیرجیرک بر تن کرد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s