فراموشی-امیلی دیکینسون

دلا! از یادش خواهیم برد

من و تو، امشب

تو حرارتی که می‌بخشید،

من نوری که می‌تابانید.

چون از یادش بردی، بگو

که خیالاتم را تاریک سازم؛

شتاب کن! مبادا در کاهلی‌ات

به یادش آورم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s