ترانه مریم-ارری دِ لوکا

-این فرزند بی‌نقص از آنِ کیست؟
حیرت‌زدگان می‌پرسند چنانکه به صورتش می‌نگرند
این دانه‌ی مشکوک از کیست؟
نام پدر این لبخند چیست؟

-تنها از آنِ من است، تنها از آنِ من است
از هیچ جانِ دیگری برنیامده، تنها از آنِ من است.
تنها از آنِ من است، تنها از آنِ من است
تا شب بپاید تنها از آنِ من است.

-این ستاره‌ی کوچک دنباله‌دار کیست؟
این بی‌هویتِ من کیست؟
که از چشمه‌ای مرموز جوشیده
و از شراب گذر کرده است؟

-تنها از آنِ من است، تنها از آنِ من است
امشب نام او « تنها از آنِ من است» است
تنها از آنِ من است، تنها از آنِ من است
فردا نامی دیگر خواهد داشت، اکنون تنها از آن من است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s