ایتالیایی‌ها-پیر پائولو پازولینی

خرد در داوری عموم هرگز،

هرگز راهی نخواهد داشت.

حتی در میان خون‌های اردوگاه‌های کار، نمی‌توان

خرد را در یکی از میلیون‌ها جان‌ِ بی‌جان ملت‌مان  یافت.

یک داوری خالص، سراپا ناراضی:

هر ایده‌شان غیرواقعی‌ست، هر میل‌شان غیر واقعی‌ست

این مردمِ حالا دیگر منفصل

نه اکنون که از قرون؛ اندک خردشان

که به کار نمردن‌شان می‌آید، هرگز رهایی‌شان نبخشیده.

سر برآوردنم، برافراشتن تنِ بی‌جانم

تنها و بی‌نفس فریاد برآوردنم دیگر

راهی نخواهد گشود. بزدلی عادت می‌کند

تا مرگ سایرین رابه فجیع‌ترین صورت

بنگرد، با حیرت‌انگیزترین نوع بی‌تفاوتی

من می‌میرم و این نیز می‌رنجاندم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s