ترانه‌ی بهار-فدریکو گارسیا لورکا

گورستان فونتانلا، آرامگاه جمجمه‌های قربانیان وبا و طاعون در قرن هفده میلادیست.
گورستان فونتانلا-ناپل

کودکانِ سرمستِ مدرسه

سر می‌رسند

و گرمای آوریل را به ترانه‌های شاد

می‌زیورانند.

چه سُروریست

در سکوتِ عمیقِ خیابان،

سکوتی که

به قهقه‌ی دَرهمِ دِرهَمانْ دَر هَم شکست.

————–

غروبدم روانِ دشت می‌شوم،

از میان باغ‌های گل

و در راه غم‌آب می‌نهم.

بر فراز کوهِ تنهایی

گورستانِ روستایی‌ست،

که چون مزرعه‌ای

کِشته‌ست به جمجمگان.

وزین جمجمگانْ سَروها سربرآورده‌اند.

با چشمدانان تهی

با گیسوان سبز

مغموم و حیران

رو به افق.

آوریلِ جاودان!

سرشار از عطر و خورشید

و لبالب از آشیانگان طلایی

جمجمگانِ به بار نشسته‌.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s