بیگانه-شارل بودلر

-باز گو ای مردِ مرموز! کیست که بیشترش دوست می‌داری؟ پدرت، مادرت، خواهرت یا برادرت؟

-مرا نه پدریست و نه مادری، نه خواهری و نه برادری.

-دوستانت؟

-معنای دوست تاکنون بر من پنهان است.

-سرزمین‌ات؟

-نمی‌دانم که در کدام نقطه از جهان است.

-زیبایی؟

-دوست می‌داشتمش، ار الهه‌ی جاودانی بود.

-زر؟

-چونانش پلید می‌دارم که شما خدای را.

-آه! پس ای بیگانه‌ی رازآلود، چیست که دل بر آن می‌نهی؟

-من ابرها را دوست دارم… ابرهای گذران را… آنجا… آنجا… ابرهای شگرف را.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s